BİLİMSEL YAYINLARIMIZ

 • (1)

  Yüzük S., Aktaş M.G., Aktaş M.S., "On the Performance Analysis of Map-Reduce Programming Model on In-Memory NoSQL Storage Platforms: A Case Study" 


                    -International Congress on Big Data, Deep Learning, ANKARA, TÜRKIYE, 3-4 Aralık 2018, pp.1-5. 
                    -https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8625300

   

 • (2)

  Kapdan F., Aktaş M.S.,  "Financial Risk Prediction Based on Case Base Reasoning Methodology", 27. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı-SİU 2019, TÜRKIYE, Mayıs 2019.

 • (3)

  Aktas D. E., Aktas M. S., “Finans Bilimleri Alanına Yönelik E-Öğrenme Platformu Üzerindeki Öğrenci Davranışlarının İzlenebilmesi için Gerçek Zamanlı Örüntü Tespiti Yöntemi: Durum Çalışması”, 28. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Ekim 2020

 • (4)

  Aktas, D. E., Aktas, M. S., “Sequential Rule Mining on the Student Behavior Data of an E-Learning Platform in the Field of Financial Sciences: Case Study”, Third International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE 2021), 12-13 Haziran 2021.

 • (5)

  Bulut N., Shakeri S., Yüzük S., Aktaş M.S., “Öznitelik Çıkarım Yöntemleri ve Makine Öğrenmesi Kullanarak Şirket Bilanço Verilerine Dayalı İflas Risk Tahmini” https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbbmd/issue/50642/635899